Turniej o indywidualne mistrzostwo ALTS

Turniej o Indywidualne Mistrzostwo Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego
w Tarnobrzegu sezon 2017/2018

IKS Jezioro Tarnobrzeg oraz Stowarzyszenie Prolander zapraszają kibiców w dniu 26 maja 2018 roku (sobota) na Turniej o Indywidualne Mistrzostwo Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu sezon 2017/2018.
Zawody te będą rozgrywane na Hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 49, w godzinach od 10.00-18.00.

Uczestnikami turnieju będą zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 mecz w ALTS w sezonie 2017/2018.
Przy stole tenisowym spotkają się młodzież i weterani, kobiety i mężczyźni, osoby pełnosprawne i osoby z rożną niesprawnością ruchową min. na wózkach.
Najstarszy uczestnik będzie liczył 77 lat a najmłodszy 12 lat.

Zawody poprowadzą Krzysztof Kowalski, Michał Piekarczyk i Rajmund Zięba

Patronat medialny objęli:
Portal informacyjny NadWisłą24.pl, Radio Leliwa,
Tygodnik Nadwiślański, TVL Telewizja Lokalna,
ITV WISŁA telewizja internetowa,
Portal informacyjny o Tarnobrzegu rta24.eu,  

Sponsorzy:
Plakaty, zaproszenia, dyplomy – Drukarnia Nadwiślańska Plus A. Hędrzak, M. Sławek s.c. z Tarnobrzega,
Nagrody – Aga Sport z Gliwic, Modest z Łodzi,
Spółdzielnia Socjalna Konar – Bar Domowe Jadło z Tarnobrzega

Program zawodów – 26 maja 2018 r. /sobota/

9.00 – 10.00 – rozgrzewka oraz podpisanie listy startowej
10.00 – rozpoczęcie rozgrywek
17.00 lub 18.00 – zakończenie i udekorowanie zwycięzców

 

Turniej o Indywidualne Mistrzostwo
Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu
sezon 2017/2018

CEL

– wyłonienie indywidualnego mistrza ALTS w Tarnobrzegu

– promocja i popularyzacja tenisa stołowego

– integracja środowiska sympatyków tenisa stołowego
 
II. Organizatorzy
– IKS Jezioro Tarnobrzeg

– Stowarzyszenie Prolander
– współorganizator Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
III. Termin i miejsce zawodów
26 maja 2018r (sobota) – godz. 10.00-18.00

Zawody rozegrane będą na Hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 49

IV. Uczestnicy

Uczestnikami turnieju będą zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 mecz w ALTS w sezonie 2017/2018

 1. Sposób przeprowadzenia zawodów
 2. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZTS z uwzględnieniem specyfiki sportu niepełnosprawnych
  – uczestnicy będą rozstawieni zgodne z rankingiem indywidualnym utworzonym po zakończeniu rundy zasadniczej rozgrywek ALTS
 3. System rozgrywek – turniej indywidualny podział na 8 grup, z których wychodzi do dalszych gier 2 zawodników z każdej grupy. Następnie gramy systemem rosyjskim do dwóch porażek.
  Zawodnicy, którzy zajmą w grupach miejsca 3, 4, 5 rozegrają turniej pocieszenia systemem pucharowym.
 4. Wszystkie spotkania rozgrywane będą do trzech wygranych setów.
 5. Mecze rozgrywane będą na 8 stołach (6 stołach SPONETA S7-13 i 2 stołach Andro Magnum SCw z atestem ITTF), piłeczkami (białymi) TIBHAR (plastikowe)
 6. Zgłoszenia i wpisowe

Zgłaszamy zawodników do zawodów oraz wpłacamy wpisowe w kwocie 25 zł/osoba podczas rozgrywek ALTS (przy stoliku do osób prowadzący rozgrywki) do 15 maja 2018 roku

 

VII. Nagrody
Za zdobycie 4 pierwszych miejsc w turnieju zawodnicy otrzymają puchar i dyplom.

Zawodnicy z miejsc 1, 2, 3 turnieju głównego otrzymają nagrody rzeczowe.

Zwycięzca turnieju pocieszenia otrzymuje dyplom.
Pozostali uczestnicy turnieju otrzymają dyplomy pamiątkowe.

 

VIII. Komisja sędziowska

Skład komisji sędziowskiej turnieju:

– sędzia główny – Kowalski Krzysztof

– sędzia pomocniczy (protokólant) – Michał Piekarczyk

– współorganizator, prowadzący – Rajmund Zięba

– współorganizator – Artur Roman

 

 1. Zasady finansowania

Koszty związane z organizacją turnieju pokrywa organizator z wpisowego zawodników oraz ze wsparcia sponsorów

 

UWAGA!!
Zgłoszenie się uczestnika jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań lekarskich do udziału w/w zawodach.

Organizatorzy nie odpowiadają za kontuzje odniesione przez zawodników podczas turnieju. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zawodnicy mogą to uczynić we własnym zakresie.

 

Sponsorzy:

Plakaty, zaproszenia, dyplomy – Drukarnia Nadwiślańska Plus A. Hędrzak, M. Sławek s.c. z Tarnobrzega,
Aga Sport z Gliwic, Modest z Łodzi,
Spółdzielnia Socjalna Konar – Bar Domowe Jadło z Tarnobrzega

 

Patronat medialny objęli:
Portal informacyjny NadWisłą24.pl, Radio Leliwa, Tygodnik Nadwiślański,
TVL Telewizja Lokalna, ITV WISŁA telewizja internetowa,
Portal informacyjny o Tarnobrzegu rta24.eu, 

 

 

Minutowy program zawodów:

26 maja 2018 r. /sobota/

9.00 – 10.00 – rozgrzewka oraz podpisanie listy startowej

10.00 – rozpoczęcie rozgrywek

17.00 lub 18.00 – zakończenie i udekorowanie zwycięzców