Regulamin Turnieju

Turniej o Indywidualne Mistrzostwo
Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu
sezon 2016/2017

Pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Tarnobrzega

Patronat medialny:
Portal NadWisłą24.pl, Radio Leliwa, Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański,
Portal rta24.eu, TVL Telewizja Lokalna

Sponsorzy:
Spółdzielnia Socjalna Konar z Tarnobrzega
Aga Sport z Gliwic
„Sam-Ray” Maciej Osowski z Samborca

I. Cel
– wyłonienie indywidualnego mistrza ALTS w Tarnobrzegu

– promocja i popularyzacja tenisa stołowego

– integracja środowiska sympatyków tenisa stołowego

II. Organizatorzy
– Stowarzyszenie Prolander
– IKS Jezioro Tarnobrzeg
– współorganizator Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

III. Termin i miejsce zawodów
29 kwietnia 2017r (sobota) – godz. 10.00-17.00

Zawody rozegrane będą na Hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 49

IV. Uczestnicy

Uczestnikami turnieju będą zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 mecz w ALTS w sezonie 2016/2017

V. Sposób przeprowadzenia zawodów

1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZTS z uwzględnieniem specyfiki sportu niepełnosprawnych

2. System rozgrywek – grupowo – pucharowy – turniej indywidualny

– uczestnicy będą rozstawieni zgodne z rankingiem utworzonym po zakończeniu rundy zasadniczej rozgrywek ALTS i podzieleni na 4 grupy 6 osobowe,

– w grupach gramy – „każdy z każdym”, z grupy wychodzi po czterech zawodników do turnieju głównego gdzie gramy systemem pucharowym (przegrany odpada)

– pozostali zawodnicy z miejsc w grupach 5, 6 grają w turnieju pocieszenia systemem pucharowym (przegrany odpada)

3. Wszystkie spotkania rozgrywane będą do trzech wygranych setów.

4. Mecze rozgrywane będą na 8 stołach (6 stołach SPONETA S7-13 i 2 stołach Andro Magnum SCw z atestem ITTF), piłeczkami (białymi) Andro*** (plastikowe)

VI. Zgłoszenia i wpisowe

Wpisowe do turnieju 25 zł od zawodnika.
Wpisowe prosimy wpłacać na konto:
Stowarzyszenia Prolander

z dopiskiem „Turniej” plus imię i nazwisko uczestnika

Numer rachunku: 70 2130 0004 2001 0678 7055 0001

Potwierdzenie dokonania wpłaty za wpisowe należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do 10 kwietnia 2017 roku do godz. 21:00 na adres e-mail: liga@alts.tarnobrzeg.pl

VII. Nagrody
Za zdobycie 4 pierwszych miejsc w turnieju zawodnicy otrzymają puchar i dyplom, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.

Zawodnicy z miejsc 1, 2, 3 turnieju głównego otrzymają nagrody.

Za zdobycie I miejsca w turnieju pocieszenia zawodnik otrzymuje puchar i dyplom.

VIII. Komisja sędziowska

Skład komisji sędziowskiej turnieju:

– sędzia główny – Henryk Oleksiuk

– sędzia pomocniczy (protokólant) – Michał Piekarczyk

– współorganizator – Rajmund Zięba

– współorganizator – Artur Roman

IX. Zasady finansowania

Koszty związane z organizacją turnieju pokrywa organizator, sponsorzy oraz pokrywane są z wpisowego zawodników

X. Opieka medyczna

Opiekę lekarską (medyczną) zapewnia organizator.

Organizatorzy nie odpowiadają za kontuzje odniesione przez zawodników podczas turnieju. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zawodnicy mogą to uczynić we własnym zakresie.

Minutowy program zawodów:

29 kwietnia 2017 r. /sobota/

8.30 – 9.30 – przygotowanie hali sportowej do zawodów
9.30 – 10.00 – podpisanie listy startowej, rozgrzewka oraz otwarcie turnieju – prezentacja zawodników

10.00 – 14.00 – rozgrywki w grupach

14.00 – 16.30 – turniej główny i turniej pocieszenia

16.30 – 17.00 – zakończenie i udekorowanie zwycięzców