Regulamin TCTS

REGULAMIN

Tarnobrzeskiego Centrum Tenisa Stołowego  (TCTS)

1. TCTS jest obiektem administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu.
2. TCTS jest otwarte w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00-21.30, z wyjątkiem terminów zarezerwowanych na organizację imprez na hali widowiskowo-sportowej wynikających z terminarza rozgrywek sportowych i kalendarza imprez kulturalnych.
3. Z TCTS mogą korzystać:
• grupy zorganizowane,
• dzieci i młodzież szkolna pod opieką nauczyciela, trenera, opiekuna
• osoby fizyczne
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zarządzającymi obiektem.
telefony kontaktowe:
– korzystanie z TCTS w godz. 8.00 – 15.00 – MOSiR Tarnobrzeg, tel. 822 53 54; w. 28, 39
– szkolenie dzieci i młodzieży w 15.00 – 19.00 – KTS Tarnobrzeg, tel. 664 417 566
– korzystanie z TCTS w godz. 19.00 – 21.30 – Stowarzyszenie Prolander, tel. 602 71 83 23
4. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do:
• korzystania z właściwego, czystego obuwia sportowego nie pozostawiającego zabrudzeń, zarysowań wykładziny,
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu obiektu,
• utrzymania czystości i porządku na terenie hali widowiskowo-sportowej MOSiR, w której zlokalizowany jest obiekt TCTS
• podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
5. Osoby niszczące sprzęt sportowy lub wyposażenie obiektu TCTS ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
6. Pracownicy MOSiR Tarnobrzeg mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z obiektu.
7. Za wartościowe przedmioty pozostawione na obiekcie MOSiR Tarnobrzeg nie ponosi odpowiedzialności.
8. Osoby korzystające z TCTS zobowiązane są do przestrzegania i stosowania przepisów Regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej.