Ustalenia ze spotkania organizacyjnego

alts-logo3

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym ALTS Tarnobrzeg.

Zmiany w regulaminie:

  1. W fazie zasadniczej, mecze pomiędzy zawodnikami rozgrywane są do 2 wygranych setów.
  2. W fazie play-off mecze rozgrywane są do 3 wygranych setów
  3. Rekomenduje się używanie przez zawodników poszczególnych drużyn jednakowych koszulek

Zgłoszenia do ALTS Tarnobrzeg wraz z wpłatami  przyjmowane są do 30 września.

I-sza kolejka ALTS odbędzie się 5 lub 12 października.