Spotkanie kierowników drużyn

Zapraszamy kierowników drużyn na spotkanie organizacyjne dot. nowego sezonu ALTS Tarnobrzeg. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 20-go sierpnia o godz. 18.00 w sali konferencyjnej MOSIR Tarnobrzeg. W programie zmiany regulaminowe, propozycja nowego systemu rozgrywek, dyskusja, ew. głosowanie.