Terminarz rundy zasadniczej

Koleżanki i Koledzy! W zakładce LIGA 2018/2018 są już wprowadzone terminarze spotkań rundy zasadniczej dla obydwu grup. Dnia 25 września nastąpi oficjalna inauguracja III edycji ALTS i zostanie rozegrana I kolejka spotkań Grupy A. Zgodnie z ustaleniami podczas spotkania organizacyjnego kierowników drużyn, każda kolejka będzie miała swojego gospodarza. Gospodarz jest wymieniony w terminarzu. Zadaniem gospodarza danej kolejki jest przygotowanie hali do rozegrania danej kolejki czyli rozstawienie stołów, płotków oraz stolików…

16 września 2018
Read More >>

III edycja – sprawy organizacyjne

6 września odbyło się dolosowanie nowych drużyn do grup A i B. W grupie A znalazły się ORŁY Kamila (prosimy o kontakt pod nr 602 71 83 23) oraz nowa drużyna, która jest jeszcze w trakcie tworzenia. Jeżeli drużyna nie utworzy się wówczas grupa A będzie liczyć 7 drużyn. W grupie B znalazły się 2 nowe drużyny: RESPECT oraz KAP Team. OFICJALNE ROZPOCZĘCIE SEZONU NASTĄPI 25 WRZEŚNIA O GODZ. 17.30. …

7 września 2018
Read More >>